Българска асоциация по клинична имунология

Новини

 • 09 Март 2018

  Външна оценка на качеството за IGRA тестове

  Един от приоритетите на БАКИ е все по-пълно обхващане на използваните прилаганите у нас имунологичнитестове с програмата за Външна оценка на качеството по имунология.От тази година стартира пилотно Външна оценка на качеството за IGRA тестове, която ще се проведе през ......

  Виж още...
 • 16 Януари 2018

  Съобщение общо събрание 23.02.2018

  Управителният съвет на Сдружение “Българска асоциация по клинична имунология” на основание член 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на “Българска Асоциация по клинична имунология” на 23 февруари 2018 г. от 14.00 часа в гр. София, Семинарна зала в Клиника по ......

  Виж още...
 • 03 Ноември 2017

  Общо събрание

          Управителният съвет на Сдружение “Българска асоциация по клинична имунология” на основание член 26 от ЗЮЛНЦ свиква Общо събрание на “Българска Асоциация по клинична имунология” на 15 декември 2017 г. от 13.30 часа в гр. София, Централ Парк Хотел, бул.” Витоша”  ......

  Виж още...

Актуални събития