, .

.

ACI-BG.ORG
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
влез във форума

търсене в сайта
Свържете се с нас

тел. 02/ 923-06-90
факс. 02/ 923-04-96
email: info@aci-bg.org


 

Актуални новини и събития 

  


 

Световна седмица на първичните имунни дефицити 22-29 април 2017 година

 

СОФИЯ

Място: УМБАЛ „Александровска“, Експертен център по редки болести – първични имунни дефицити

Датa: 24 – 28.04.2017 г.

Час: 11.00 – 14.00 часа

Събитие: Безплатни прегледи и консултации в Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки

Информация: http:/www.facebook.com/pidcenterbg

Тел. 0877 570898       

…………………..

Място: Детска клиника на УМБАЛ „Александровска“

Датa: 24 – 28.04.2017 г.

Събитие: Безплатни прегледи и консултации в Детска клиника на УМБАЛ „Александровска“

Информация: тел. 02/ 9230 357

……………………

Място: 28-ми Диагностично консултативен център

Дата: 26.04.2017 г. Час: 12.30 часа

Събитие: Семинар с мото: „Тествай, Диагностицирай, Лекувай“

…………………….

Място: УМБАЛСМ „Пирогов“

Дата: 24.04 – 28.04.2017г.

Събитие: Безплатни медицински прегледи

Информация: http://www.pirogov.eu

тел. 02/91 54 311   

……………………

Място: Национален център по заразни и паразитни болести /НЦЗПБ/

Дата: 24.04 – 28.04.2017 г.

Събитие: Безплатни прегледи иконсултации в отдел „Имунология и Алергология“

Информация: http://www.ncipd.org

 тел: 02/ 943 56 36     

……………………

ПЛЕВЕН

Дата: 24.04.2017г.

Място: Хотел „Ростов“ Час: 19.30 часа

Събитие: Семинар „Тествай, Диагностицирай, Лекувай“, съвместно с общопрактикуващите лекари

……………………

ПЛОВДИВ

Дата: 26.04.2017г.

Място: Катедрата по Микробиология и Имунология на МУ-Пловдив

Час: 11.00-14.00 часа

Събитие: Безплатни прегледи и консултации на пациенти със съмнение за имуномедиирани заболявания, вкл. ИгЕ-алергии

 

 

=========================================================

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Проф. д-р Елисавета Наумова, дмн е избрана за президент на Европейската федерация по имунoгенетика /EFI/. Федерацията e основана през 1985г. в Страсбург. Тя е професионална и научна организация, обединяваща специалисти от 62 държави от Европа и света, работещи в областта на имуногенетиката, тъканата съвместимост и трансплантация. Основните й цели са развитие на имуногенетика, като медицинска дисциплина, подпомагане на научно- изследователската дейност и продължаващо обучение, разработване на стандарти за добра медицинска практика и критерии за акредиатция. Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки от 1998 е акредитирана от EFI.  За първи път в 30 годишната история на EFI за президент е избран представител от Източна Европа.

----------------------------- 

 СВЕТОВНА СЕДМИЦА , ПОСВЕТЕНА НА ПЪРВИЧНИТЕ ИМУННИ ДЕФИЦИТИ

В периода 22-29 април 2014, УМБАЛ „Александровска” ще отбележи Световната седмица, посветена на първичните имунни дефицити (ПИД), които са наследствени заболявания с нарушения на някои от звената на имунния отговор. Програмата е достъпна по долу.

Още информация за събитието

 МУ Пловдив

Прогама за международна седмица на първичните имунни дефицити.

Плевен

По повод 29 април - Международен ден на имунологията в трите центъра по имунология в Плевен се организира седмица на отворените врати.

От 22 до 29 април 2014 г. в МДЛ по имунология към УМБАЛ „Д-р Г. Странски” ЕАД - Плевен, МЦ КИРМ Плевен и МДЛ „Имунодиагностика П.П.” ЕООД, ще бъдат консултирани безплатно пациенти със съмнение за имунен дефицит.

 Повече информация ( doc 26.5 Kb ) 

**************************************************  

The 3rd EFLM-UEMS Congress

EuroLabFocus April Newsletter ( pdf 200.34 Kb )  

**************************************************  

 

ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

Управителен съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“
София

брой: 92, от дата 22.10.2013 г.
Неофициален раздел / ПОКАНИ И СЪОБЩЕНИЯ
стр.62

1. – Управителният съвет на сдружение „Българска асоциация по клинична имунология“, София, на основание чл. 26 ЗЮЛНЦ свиква общо събрание на 17.12.2013 г. в 14 ч. в София, аула на УМБАЛ „Св. Екатерина“, бул. Пенчо Славейков 52А, при следния дневен ред: 1. отчет на дейността на управителния съвет; 2. финансов отчет и проектобюджет за 2014 г.; 3. избор на управителен съвет; 4. избор на председател на сдружението; 5. програма за дейността на сдружението през 2014 г.; 6. разни.

************************************************** 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да Ви напомним и поканим на 4-тата Национална конференция по Редки болести, която ще се състои в Новотел- Пловдив на 13 и 14 септември т.г. Моля желаещите да се регистрират за участие, да използват сайта на Конференцията - www.conf2013.raredis.org

На конференцията в отделна сесия ще представим постиженията и проблемите на БАКИ за подобряване диагностиката и лечението на пациентите с първични имунни дефицити.

Резюмета се приемат до 1 септември. Надяваме се на Вашата активност за участие с доклади и/или постери.

Специален гост-лектор на Конференцията ще бъде д-р Бен Карсън, професор по неврохирургия, пластична хирургия, онкология и педиатрия и най-младият директор по педиатрична хирургия към болница „Джонс Хопкинс” в Балтимор, Мериленд. С уважение

 

Проф д-р Елисавета Наумова, дм, дмн
Председател на БАКИ,
Началник Клиника по Клинична имунология,
УМБАЛ „Александровска”-София

Проф д-р Мариана Мурджева, дм,мзм
Ръководител Катедра Микробиология и Имунология,
МУ-Пловдив

**********************************************************************************

Национална Конференция по Клинична имунология
ИМУНОЛОГИЯТА ЗА ПО ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ
25-26 април 2013г., Старозагорски минерални бани

За повече информация вижте в секция новини

*************************************************************************


Общо събрание на “Българска Асоциация по клинична имунология”

13.12.2012г.

За повече информация потърсете в секция новини

**********************************************************************************

7-ма Национална конференция за оценка на качеството в имунологията

Научна конференция „25 години флоуцитометрия в България”

Annual Balkan EPT EFI region 8 meeting

/ under the auspices of the EFI /

30 Ноември – 1 Декември, 2012, RIU Правец

*************************************************************************

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „25 ГОДИНИ ФЛОУЦИТОМЕТРИЯ В БЪЛГАРИЯ”

10 октомври 2012 - ОТМЕНЕНА


*************************************************************************

Секция „Флоуцитометрия” и Центърът по аналитична цитометрия, НЦЗПБ обявяват практически курсове за 2012 г.

 

Повече информация в секция "НОВИНИ"

 

 

 

*************************************************************************

 

 

 

 

 

Предстоящи национални и международни конгреси по
имунология!

 

 

 

Повече информация "ТУК"

 

*************************************************************************

 

Call for Abstracts

*****************************************************************

Развитие на трансплантацията на стволови клетки в България - настояще и бъдеще
12 – 14 Декември, 2013, Велинград

ПОКАНА

 Уважаеми колеги,

 

 От името на организаторите имам удоволствието да ви поканя да участвате в Kонференция на тема: „Развитие на трансплантацията на стволови клетки в България- настояще и бъдеще”, организирана от Министерство на здравеопазването и Българската Асоциация по Клинична Имунология (БАКИ), която  ще се проведе на 12-14 Декември 2013 във Велинград.

Конференцията има за цел да запознае участниците с резултатите от  изпълнението на „Националната програма за развитие на трансплантацията на стволови клетки в Р. България 2007-2013”, с най-новите постижения  и бъдещи насоки в стволово-клетъчната терапия. Провеждането й ще допринесе  за очертаване на перспективите и конкретни действия за по-нататъшно развитие на тази дейност в България.

В приятна неформална обстановка ще има възможност за споделяне на опит и обмяна на  нови идеи между хематолози, имунолози, трансфузиолози и други специалисти, работещи по проблема трансплантация.

 Подробна информация за организацията на конференцията  ще получите допълнително.
      

 Проф. д-р Елисавета

 

 


 

 Информация за научна сесия „ПИД-експертни центрове в България
4-та Национална конференция за редки болести и лекарства сираци, 13-14.09.2013г., Пловдив

 

За 4-та поредна година Националният форум за редки болести и лекарства сираци фокусира интереса на български имунолози, педиатри, генетици върху първичните имунодефицити – редките имуномедиирани болести. На 14 септември 2013г. в Новотел-Пловдив, в рамките на Конференцията, се проведе научната сесия „ПИД- експертни центрове в България”. Над 50 присъстващи участваха със съобщения, въпроси, предложения и дискусии.

В доклада си Председателят на Българската асоциация по Клинична имунология (БАКИ) и Национален консултант по имунология – проф. д-р Елисавета Наумова, представи основните постижения на БАКИ след 3-тата Национална конференция по редки болести – сформирането на функционален принцип на двата експертни центъра (ЕЦ) за ПИД в УМБАЛ „Александровска”-София и УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, стартиране на клинична пътека „Лечение на доказани ПИД”  и отпускане на лекарства от НЗОК за терапия на ПИД в извънболничната помощ. Бяха разгледани подробно дейността на ЕЦ в София на база Университетската клиника по клинична имунология и актуализираният регистър за ПИД.

Проф. д-р Мариана Мурджева (ръководител на Катедрата по Микробиология и имунология при МУ-Пловдив) запозна аудиторията с дейността на ЕЦ по ПИД в УМБАЛ „Св. Георги”-Пловдив, където на субституираща терапия  по клинична пътека в Клиниката по Педиатрия и генетични заболявания преминават деца с ПИД, а специализирана комисия предлага за лечение в извъболничната помощ пациенти с антителни дефицити и наследствен ангиоедем.

В доклада си проф. д-р Марта Балева от Клиниката по Клинична Имунология на УМБАЛ „Александровска”-София – „Имунизации при имунодефицити”, акцентира върху препоръките, правилата и контраиндикациите за провеждане на имунизации при имунни дефицити. Поставен беше въпросът за извършване на скрининг след раждането с цел откриване на имунен дефицит и ограничаване на усложненията в постваксиналния период, особено  при прилагане на живи атенюирани ваксини.

„Автоинфламтаторните синдроми – отвъд хоризонта на познатото” беше четвъртият доклад в сесията, представен от д-ц Б. Върбанова от Катедрата по Педиатрия и Медицинска генетика на МУ-Варна. Разнообразната класификация, все още непълно изяснените патогенетични модели на тези състояния, концепцията за участието на инфламазомата и възможностите за анти-цитокинова терапия събудиха основателно интереса и коментариите на участниците.

Основните насоки в  дискусията бяха: 1/ необходимостта от скрининг за ПИД в неонаталния период и ранна детска възраст; 2/ предложение за допълване на съществуващите клинични процедури  със системно лечение на ПИД (за 24ч.) и създаване на нова за диспансерно наблюдение на ПИД; 3/ консенсус за ваксинации при пациенти с ПИД; 4/ разширяване на реимбурсираните от НЗОК изследвания в доболничната помощ на имунологичните показатели за ПИД (определяне на субкласове имуноглобулини и С1-естаразен инхибитор); 5/ осигуряване на достъп на болните с ПИД до терапия с интерферон-гама и GM-CSF. 

 


 

 Национална Конференция по Клинична имунология
ИМУНОЛОГИЯТА ЗА ПО ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ
25-26 април 2013г., Старозагорски минерални бани

 

Уважаеми колеги,

 

От името на организационния комитет имаме удоволствието да ви поканим да участвате в годишната национална конференция по клинична имунология посветена на Международния ден на имунологията – 29 април 2013г., която ще се проведе на 25-26 април 2013г. в хотел „Калиста”,  Старозагорски минерални бани.

Конференцията на тема ИМУНОЛОГИЯТА ЗА ПО-ДОБРО ЗДРАВЕ” е организирана от Българската Асоциация по Клинична Имунология (БАКИ), Секция „Имунология” към Съюза на учените в България и  Секция Имунология на Медицински факултет на Тракийски Университет - Стара Загора.

Това е една уникална възможност да повишим осведомеността относно имунологията и значението на имунитета в борбата с болестите и спасяването на човешки животи.  

            Програмата на конференцията ще представи съвременни насоки в развитието на клиничната имунология - имунопатогенеза, имунодиагностика и имунотерапия на имунообусловените болести. Водещи специалисти ще изнесат доклади върху актуални аспекти на клиничната имунология в областта на алергиите, злокачествените заболявания, автоимунните болести и имунодефицитите. Научната сесия предвижда представяне на експериментални разработки и клинични случаи под формата на устна презентация и /или постер. Предвижда се изложба на водещи фирми за лабораторна апаратура, консумативи и реактиви в областа на имунологичната диагностика, както и водещи фармацевтични фирми.

 

Моля, в срок до 10 април да изпратите вашите предложения за доклади/постери на адрес immune@mf.uni-sz.bg  

 


 

           Уважаеми колеги,

 

 

Уведомявам ви, че на 13 декември 2012 г. от 14.00 часа в гр. София, Аула на УМБАЛ ”Св. Екатерина”, бул.” Пенчо Славейков”  № 52А ще се проведе Общо събрание на “Българска Асоциация по клинична имунология”  при следния дневен ред:

 

1. Отчет на дейността на Управителния съвет.

2. Финансов отчет за 2012 год. и проектобюджет за 2013год.

3. Програма за дейността на Сдружението през 2013 г.

4. Разни.

 

 

Очаквам  до 30 ноември и предложения за дейността на БАКИ през 2013година, които да залегнат в програмата.

 

 

·  Преди  общото събрание  ще се събира членския внос към БАКИ.

 

Моля потвърдете присъствието си !

 

 

Поздрави,

Проф.Е.Наумова


 

 

 

7-ма Национална конференция за оценка на качеството в имунологията

 Научна конференция „25 години флоуцитометрия в България”

 Annual Balkan EPT EFI region 8 meeting

 / under the auspices of  the EFI /

30 Ноември – 1 Декември, 2012, RIU Правец

 

Уважаеми колеги,

Имаме удоволствието да ви поканим на „7-ма Национална конференция за оценка на качеството в имунологията”, която ще се състои на 30 Ноември – 1 Декември, 2012г.  в RIU Pravets Resort, гр. Правец. На конференцията ще бъдат отчетени и 25 години флоуцитометрия в България с множество интересни научни лекции. Не на последно място, ще се състои и 8-та Годишна Балканска среща на EPT EFI регион.

 

За повече информация, приложено ще намерите програма ( doc 464.5 Kb ) и регистрационна форма ( doc 131 Kb ).

 

От организаторите


 

НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „25 ГОДИНИ ФЛОУЦИТОМЕТРИЯ В БЪЛГАРИЯ”

10 октомври 2012

 

СКЪПИ КОЛЕГИ, СЪМИШЛЕНИЦИ И ПРИЯТЕЛИ

25 е едно хубаво число: съдържа завършеност, предизвиква доверие и звучи младежки;

25 е числото на неспокойните умове, на учените и изследователите;

за 25 години флоуцитометрията навлезе в ежедневната диагностична практика в България, без да се превръща нито за момент в рутина.

Имаме удоволствието да поканим всички, които се чувстват професионално и емоционално свързани с флоуцитометрията, на юбилейна среща – конференция, която ще се проведе на 10 октомври 2012 г. от 14 ч. в Бест Уестърн Плюс Сити Хотел, София.

Надяваме се тази среща да отрази максимално разнообразните области, в които флоуцитометрията е намерила приложение у нас и да стане повод за нови идеи и сътрудничества. По същия повод нашият основен и дългогодишен партньор BD Biosciences организира сателитна презентация, 'New developments for Multicolor Flow Cytometry' която ще започне на същото място от 10 ч. И накрая, за да съчетаем полезното с приятното, Диамед ООД ни кани на коктейл с много изненади, настроение и награди.

Надяваме се на активното Ви участие през целия ден!

Очакваме попълнени регистрационни форми най-късно до 10.09.2012 г. на адрес imlab@ncipd.org

Търсете актуална информация за събитието на сайта на БАКИ http://www.aci-bg.org/

За допълнителни въпроси можете да се обръщате по всяко време към доц. д-р Мария Николова,НРЛ по имунлогия, НЦЗПБ, тел. 02 943 56 36 и 0885 090927.

От организационния комитет

Приложение:

предварителна програма ( doc 117 KB )

регистрационна форма ( doc 111 KB ).


 

 

 

Секция „Флоуцитометрия” и Центърът по аналитична цитометрия, НЦЗПБ обявяват  следните практически курсове за 2012 г.

 


  • Флоуцитометричен имунофенотипен анализ за начинаещи (25 – 27.01; 25 – 27.09)
  • Флоуцитометричен имунофенотипен анализ с дигитален софтуер (16 – 18.05; 10 – 12.10)
  • Флоуцитометричен анализ на апоптоза  (15-16.02; 6-7.06)

Подробности за курсовете ще намерите на страницата на НЦЗПБ http://www.ncipd.org/index.php?page=84

Желаещите могат да изпращат попълнена регистрационна форма ( doc 129 KB ) на адрес imlab@ncipd.org

За допълнителна информация: тел. 02 943 56 36 (гл.ас. М. Мухтарова)

Датите са примерни и ще бъдат уточнени след набиране на съответен брой желаещи. При наличие на интерес ще бъдат обявени допълнителни дати.

 


 

Уважаеми колеги,

предоставяме на Вашето внимание списък с предстоящи национални и международни конгреси по имунология!

 

 


 

  

 Call for Abstracts

 


 

Архив Новини и Събития

Архив 2006
Архив 2007
Архив 2009
Архив 2011

начало Начало Начало Конференция 2016 новини връзки представяне членство имунологични центрове Кариери
Сайтът се поддържа с любезното съдействие на "Диамед" ООД

Copyright©2006 ACI-BG.ORG. All rights reserved