, .

.

ACI-BG.ORG
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
влез във форума

търсене в сайта
Свържете се с нас

тел. 02/ 923-06-90
факс. 02/ 923-04-96
email: info@aci-bg.org


В лабораторията по клинична имунология, УМБАЛ  “Св.Марина”,
Варна от 10 години има флоуцитометър
FACSort.
Пробите се анализират чрез софтуеърни продукти
SimulSЕТ,
CellQuest
3.1, ModFit 2.0, HLA-B27 на компютър с операционна система MacOS 8.6.

Сортиращата система на апарата не е прилагана в лабораторната практика.
Вече от една година се използват възможностите на флоуцитометъра за трицветен анализ.  

В момента в лабораторията рутинно се извършва фенотипизация на лимфоми и левкемии,
изследване на експресия на
HLA-B27 ген, както и характеризиране
на лимфоцитни популации при различни състояния.

Обработват се проби от периферна кръв, костен мозък, БАЛ,
както и биопсични материали – четкови, тънкоиглени и оперативни.

Работният колектив на лабораторията се състои от доц.
Светлозар Балев, д-р Феодора Иванова, д-р Иван Балабански и лаборантките
Виктория Еврейнова и Ани Цветкова.           

На флоуцитометъра са работили също и колеги от други клиники
– д-р Цветанка Оджакова и д-р Хинко Върбанов.

През годините флоуцитометърът е използван и за научни изследвания,
което помогна на някои колеги да защитят своите блестящи дисертации.

Лимфоцитни субпопулации и активационни маркери при болни с ХБН

– д-р Светла Стайкова;

Лимфоцитни субпопулации от периферна кръв и интратиреоидни пунктати

 – доц. Кирил Христозов;

Т-лимфоцитни субпопулации при мониториране на лечение на пациенти с БА

– д-р Цветанка Оджакова;

Субпопулации на мононуклеарни клетки в периферна
кръв и ставен пунктат при деца с ЮХА – доц. Боряна Върбанова;

ДНК-анализ на четкови и оперативни биопсии от Ca на маточна шийка

 – д-р Явор Корновски;

ДНК-анализ на бенигнени стомашни и дебелочревни полипи

– доц. Искрен Коцев;

Изследване на маркери за апоптоза (bcl-2 и Anexin V)
при лечение на пациенти с НХЛ – д-р Хинко Върбанов;

Клинично значение на показателите от ДНК-анализ
при пациенти с оста левкемия  – д-р Хинко Върбанов;

Характеристика на гранулоцитни функции чрез Burstest и Fagotest

– д-р Даниела Герова;

Лимфоцитни субпопулации при някои инфекциозни заболявания

– д-р Маргарита Господинова;

Диагностично значение на плътността на експресия на
CD22 и CD23 при НХЛ и ХЛЛ – д-р Феодора Иванова. 

начало Начало Начало Конференция 2016 новини връзки представяне членство имунологични центрове Кариери
Сайтът се поддържа с любезното съдействие на "Диамед" ООД

Copyright©2006 ACI-BG.ORG. All rights reserved