, .

.

ACI-BG.ORG
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
влез във форума

търсене в сайта
Свържете се с нас

тел. 02/ 923-06-90
факс. 02/ 923-04-96
email: info@aci-bg.org


Архив 2009


Уважаеми колеги,

Уведомяваме ви, че на 17.12.2009 г. в гр. София, ул. “Янко Сакъзов” №26, Аула на НЦЗПБ ще се проведат:

- Годишна конференция по оценка на качеството в имунологията- от 14.00часа

- Общо събрание на “Българска асоциация по клинична имунология”- от 16.00 часа при следния дневен ред:

1. Отчет на дейността на Управителния съвет.

2. Финансов отчет и проектобюджет за 2010год.

3. Избор на Управителен съвет.

4. Избор на Председател на Сдружението.

5. Програма за дейността на Сдружението през 2010 г.

6. Разни

УС на БАКИ


Излезе от печат брой втори на годишника на Българската асоциацията по клинична имунология, екземпляр от който можете да получите в Клиниката по клинична имунология, УМБАЛ ”Александровска” или по време на Общото събрание на Българската Асоциацията по клинична имунология.

Събират се материали за трети брой ,които можете да изпратите на Редколегията:

проф. д-р Марта Балева, Доц. д-р Даниела Балтаджиева, Доц. д-р Дора Попова


Флоуцитометричен имунофенотипен анализ

практически курс за начинаещи


ПРОВЕДЕНИ КУРСОВЕ
: 26 – 28.05, 1 – 3.06, 29.09 – 1.10 .2009

СЛЕДВАЩ КУРС: декември 2009

Общо за курса
Курсът Флоуцитометричен имунофенотипен анализ дава основни практически познания в най-широко прилаганата област на флоуцитометричните изследвания. Теоретичните лекции са въвеждащи и подготвят практическите занимания. Практическите упражнения се провеждат в групи от 4 курсиста, ръководени от опитни демонстратори.
За кого е предназначен?
Курсът е предназначен да отговори на потребностите на изследователи от широк кръг специалности, начинаещи в областта на флоуцитометрията. Не е необходим предишен опит от работа с флоуцитометър.
 1. Цели
  След успешно приключване на курса участниците ще познават
 2. Принципното устройство и изисквания за работа с аналогов четири-цветен флоуцитометър;
  Планирането на флоуцитометрични изследвания, вкл. подбор на флуорохроми, подготовка и обработване на материала за изследване
 3. Рутинните подходи за стандартизиране на флоуцитометричните изследвания и осигуряване на качеството им
 4. Работа с основни софтуеърни програми за качествен и количествен имунофенотипен анализ
 5. Възможните приложения на имунофенотипизацията в клиничната и експериментална практика.
Условия за участие:
Цена на курса: 150 лв. Броят на местата е ограничен!
В ПРОГРАМАТА
 1. Моноклонални антитела и имунофенотипизация (директна и индиректна имунофлуоресценция, повърхностни и вътреклетъчни маркери, качествени и количествени параметри).
 2. Правила за работа във флоуцитометрична лаборатория; планиране на експерименти; качествен контрол на флоуцитометричните изследвания
 3. Mногоцветна флуоресценция. Подбор на флуорохроми и комбинирането им.
 4. Спектрално припокриване: принципи на електронната компенсация.
 5. Практическо упражнение: Устройство на флоуцитометър FACSCalibur. Включване и изключване на ФЦМ. Настройване и проверка на параметрите.
 6. Анализ на данните. Представяне на резултатите. Медицински и експериментален софтуеър.
 7. Практическо упражнение: Определяне на процент и абсолютен брой на левкоцитни популации с двуцветна имунофлуоресценция по индиректен метод (dual platform).
 8. Практическо упражнение: определяне на процент и абсолютен брой на левкоцитни популации с три- и четирицветна флуоресценция по директен метод (single platform).
 9. Практическо упражнение: Събиране и анализ на данни с програми SimulSet и MultiSet
 10. Практическо упражнение: Събиране и анализ на данни с програма CellQuestPro

За допълнителна информация и регистрация се обръщайте към
доц. д-р Мария Николова или Антоанета Михова
тел. 02 943 56 36
e-mail imlab@ncipd.org


 1. Излезе от печат брой първи на годишника на Асоциацията по клинична имунология, екземпляр от който можете да получите в Централна лаборатория по клинична имунология, УМБАЛ ”Александровска” или по време на Общото събрание на Асоциацията по клинична имунология.

Събират се материали за втория брой ,които можете да изпратите на Редколегията: проф. д-р Марта Балева, Доц. д-р Даниела Балтаджиева, Доц. д-р Дора Попова.

 1. Излезе от печат и Второ преработено издание на ръководството по Клинична имунология” под редакцията на проф. д-р Елисавета Наумова и проф. д-р Искра Алтънкова, което може да се закупи от специализираните книжарници за медицинска литература в страната.


начало Начало Начало Конференция 2016 новини връзки представяне членство имунологични центрове Кариери
Сайтът се поддържа с любезното съдействие на "Диамед" ООД

Copyright©2006 ACI-BG.ORG. All rights reserved