, .

.

ACI-BG.ORG
АСОЦИАЦИЯ ПО КЛИНИЧНА ИМУНОЛОГИЯ
влез във форума

търсене в сайта
Свържете се с нас

тел. 02/ 923-06-90
факс. 02/ 923-04-96
email: info@aci-bg.org


ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

 

 

        "10 години Българска Асоциация по клинична имунология"

 

                                               

 

 28-29 октомври 2016, София Хотел Балкан, СофияПредварителна програма :

 Програма BG изтегли ТУК ( doc 107 Kb )

програма EN изтегли тук ( doc 105 Kb ) 

Programa Conference 2016 ( pdf 1.19 Mb ) 

Техническа инаформация 2016 ( doc 25.5 Kb ) 

Регистрационна форма: 

изтегли тук ( doc 71 Kb )


 

 

 

 

Имунология за всички”

IV НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ

Организиран от

Секция “Имунология”, СУБ

Българска асоциация по клинична имунология

2 – 5 октомври 2014 г. хотел „Лилия”, Златни пясъци, Варна

 

Указания за представящите автори

Работните езици на конгреса са български и английски.

Авторите на доклади и  постери избират езика на презентацията си по собствена преценка. 

Времето за пленарен доклад не трябва да надхвърля 20 мин., а времето за доклад - 7 мин. Спазването на определеното време е израз на уважение към останалите участници.

 

Авторите на постери трябва да проверят своя номер и сесия в окончателната програма.  Постерите ще се окачват само на 03.10.2014 сутринта на съответните табла в конгресната зала. Размерите на постерите  не трябва да надхвърлят 100/70 см.   Материали за инсталирането им ще бъдат осигурени от организаторите. Представящите автори остават на разположение за въпроси до своя постер по време на съответната постерна сесия.

Във връзка с удължения срок за изпращане на резюмета и тяхното одобряване, регистрационната такса остава на стойност 100 лв. ( редуцирана - 50 лв) до 10.07.2014 г Срокът за изпращане на резюмета е удължен до 31.05.2014 г. Потвърждение за прието участие с постер/доклад очаквайте до 10.06.2014 г.

Програма ( doc 252 Kb )

Повече информация ( pdf 436.33 Kb )

Форма за регистрация ( pdf 401.56 Kb )

Секция “Имунология” към СУБ и Българската асоциация по клинична имунология канят Вас, Вашите колеги и сътрудници да вземете участие в


 

ЧЕТВЪРТИЯ НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ИМУНОЛОГИЯ,


който ще се проведе от 2 до 5 октомври 2014 г. в курортен комплекс Златни пясъци, ВарнаОрганизационен комитет

Анастасия Михайлова, Андрей Чорбанов, Богдан Петрунов,

Венцислава Градинарска, Дора Попова

Елисавета Наумова, Искра Алтънкова, Красимира Халачева,

Мария Николова, Радостина Александрова,

Румяна Маркова, Румен Русев, Фани Мартинова, Христо Тасков,

Цветелина Орешкова, Чавдар ВасилевТематични направления

Автоимунитет

Алергични заболявания и имунорегулация

Естествен имунитет и възпаление

Експериментални модели в имунологията

Имунитет и стареене

Имунотерапия и имунопревенция

Инфекциозна имунология

Неопластични заболявания и имунна система

Първични имунни дефицити

Трансплантационна и репродуктивна имунология

Трансфузиология

 

Работни езици

Български и английски


Училище по имунология ” Черно море” :

кратки лекции по обща, приложна и клинична имунология, предназначени за начинаещи изследователи, докторанти и специализанти, както и информация за финансиране на докторантури и научни проекти в страните от ЕС.

Ще се проведе на 2.10.2014 г. в конгресната зала, преди официалното откриване.

 

Участието е включено в конгресната такса

Важни дати:

Начало на регистрацията: 1.03.2014 г.

Краен срок за изпращане на резюмета: 30.04.2014 г.

Потвърждение за прието участие с постер/доклад: до 31.05.2014

Краен срок за ранна регистрация: 15.06.2014 г.

Форма за регистрация (pdf 401.56 Kb )

Регистрационна такса

 


до 15.06.2014

от 15.06 до 1.10.2014

на място

Участник в конгреса,

пълна такса

100 лв.

120 лв.

140 лв.

Участник в конгреса, редуцирана такса*

50 лв.

60 лв.

70 лв.

*редуцирана такса заплащат участниците, ненавършили 35 г. към 2.10.2014


Таксата за участие до 1.10.2014 г. се внася по сметка чрез банков превод в полза на

„ФОРТУНА 7-туризъм ТР“ ООД

BI Code: UNCR BGSF

IBAN: BG80 UNCR 7527 1052 4872 15

UniCredit Bulbank

Моля, в нареждането за превод отбележете „IV НКИ” и името на участника в конгреса.
Таксата включва:

Участие във всички научни и учебни сесии

Церемония по откриване на конгреса и коктейл на 02.10.2014 г.

Кафе-паузи

Достъп до изложбата

Материали от конгреса

Сертификат за участие

 

Стипендии за млади изследователи

За подпомагане участието на младите изследователи, Българската асоциация по клинична имунология ще осигурява стипендии, покриващи конгресните разходи (регистрационна такса, път, настаняване). За стипендии могат да кандидатстват докторанти, специализанти и специалисти на възраст до 35 г., първи автори на резюме. За целта, заедно с резюмето, кандидатите трябва да изпратят автобиография и да удостоверят членството си в секция „Имунология”, СУБ и/или БАКИ. Одобрените кандидатури ще бъдат обявени до 31.05.2014 г.

   Изисквания към резюметата


 • Резюмето да бъде съставено на български и английски езици.

 • Моля, отбележете предпочитания от Вас начин на представяне: постер / устна презентация;

 • Заглавието на резюмето да бъде изписано с ГЛАВНИ БУКВИ и да включва не повече от 20 думи, които да отразяват съдържанието му; в заглавието на резюмето да не се използват съкращения.

 • Данните за авторите да включват: три имена, месторабота и адрес.

 • Името на автора, който ще представя доклада, трябва да бъде подчертано; включете данни за контакт с представящия автор: пълен адрес, телефон за контакт в работно време, електронен адрес или факс номер.

 • Резюмето да не надхвърля  250 думи, шрифт Ariel, големина 10, междуредие 1,5.

 • Резюмето да бъде максимално информативно и структурирано в 4 части:
  (
  I.) Цел на изследването,  (II.) Използвани методи, (III.) Резултати, (IV.) Заключение (моля, избягвайте общи изрази като „ резултатите ще бъдат обсъдени”).

 • Използвайте стандартни съкращения. За специфичните термини, които се налага да бъдат съкратени, използвайте пълното наименование при първата им употреба в текста, последвано от съкращението в скоби.

 • Резюмето може да включва 1 таблица с максимален размер 10 реда x 10 колони.

 • Графика или фигура, включени в резюмето, се броят за 50 думи. Максимален размер на графиките 600(х) х 800(h) pixel. Фигурите да бъдат във формат JPG, GIF или PNG.

 • Резюметата да бъдат изпратени на адрес immunology2014bg@gmail.com до 30 април 2014.

 • Потвърждение за полученото резюме ще получите на посочените от Вас ел. адрес или факс номер на представящия автор. Ако не получите такова потвърждение, моля да сигнализирате на адрес immunology2014bg@gmail.com

 • Съобщението за прието резюме ще се изпраща на първия  автор,  на посочените от него телефонен или факс номер, не по-късно от 31 май 2014;

 • Представянето на одобрено резюме изисква заплатена регистрационна такса. Представящите автори на постери трябва да са на разположение за въпроси до своя постер по време на съответната постерна сесия.Секретариaт: 

ФОРТУНА 7-туризъм ТР“ ООД,

София 1606, бул.“Христо Ботев“ №9,

факс: (+3592) 9500752 и e-mail: info@fortuna7.bg

 

начало Начало Начало Конференция 2016 новини връзки представяне членство имунологични центрове Кариери
Сайтът се поддържа с любезното съдействие на "Диамед" ООД

Copyright©2006 ACI-BG.ORG. All rights reserved